- dorsen van granen (met uitzondering van mais).
- hoge strokwaliteit.
- mes van 6 meter zodat het stro nog genoeg kan drogen.
- geringe stoppellengte door het onafhankelijk opgehangen maaibord
- ook dorsen van graszaad, met brede opraapbek(7,20m) vooreen tragere
  oplichting van het gewas en zo minder zaadverlies.
Maaidorsen