Voordelen van bags
Voordelen van bagging: Silage met kwaliteit.

v Niet duurder inkuilen dan met sleufsilos.
v De kostprijs betaald zichzelf terug door allerhande voordelen.              
v Silage baggers zijn in staat silage onder dezelfde druk in te kuilen vergeleken met rijkuil en
sleufsilo, met dit verschil dat in een folieslurf de toplaag van de silage ook onder druk
blijft, terwijl bij een rijkuil en of sleufsilo de toplaag altijd minder verdicht is.
v Aanzienlijke lagere bewaarverliezen: tot 15%.
Door snellere afsluiting van de lucht.
Door snellere PH daling.
Bijna geen sapverliezen.
Geen opwarming  tijdens het uikuilen. (voedersnelheid min.  1m/week)
Geen herbesmetting door oude vloerschimmels.
v Geen betonrot.
v Flexibele opslag van silage. Meerdere voedersoorten naast elkaar opslaan.
v Probleemloos te openen bij vorst.
v Geschikt voor perspulp, snijmas, kemp, luzerne, gps,industrile bijproducten,
maiskolvenschroot, micantus e.a. vezelrijke producten en losgestorte granen .
v Ook herinkuilen. (Voor zomer kuilen.)
v Weinig of geen ruimte tussen de folieslurven, dus optimaal gebruik van de ruimte.
v Arbeid tot een minimum beperkt.
v Geen nawerk meer met afdichten van de kuil.
v Ideaal systeem voor opslag bij biogasinstallaties, waar flexibiliteit in opslag van
verschillende    co-vergistingsproducten  een voorwaarde is.
v Ook in samenwerking met uw loonwerker.

Tunnel kuilmas perspulp
5 ft    (1.50m) 1050 kg/lm 1330 kg/lm
6.5 ft (2.00m) 1890 kg/lm 2360 kg/lm
8 ft    (2.40m) 2700 kg/lm 3400 kg/lm
10 ft  (3.00m) 4200 kg/lm 5250 kg/lm
12 ft  (3.60m) 6000 kg/lm n.v.t.

Geringhoff  silo force  malen van granen en mas met spil

Enkele voordelen op een rijtje
Krachtvoer van eigen land aan de laagste kostprijs
Stijging van eiwitgehalte in de melk
Beperking inkuilverliezen
Slurf is flexibel plaatsbaar op het bedrijf
Lage kosten voor malen en opslaan
Maszetmeel heeft een hoog aandeel bestendig zetmeel
Behoud van structuurwaarde bij vochtige mas
Vochtig malen, dus geen droogkosten
Bij graanteelt is het land eerder beschikbaar voor herinzaai